parama


Akademija gamtoje siekia kurti laimingų vaikų mokyklą. Tapdami mūsų partneriais, Jūs galite ne tik paremti šią mokyklą lankančius vaikus, bet ir prisidėti prie alternatyvios pedagogikos puoselėjimo bei meile gamtai ir kitam žmogui paremto ugdymo Lietuvoje plėtros.

Mokyklos rėmėjais gali tapti fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys palaikyti šios idėjos kūrimą bei įgyvendinimą.

2021 m. rudenį startuojanti Akademija gamtoje būtų dėkinga už paramą ir pagalbą visomis formomis:

Finansinė parama

Kadangi mokykla didžiąja dalimi išsilaiko iš ją lankančių mokinių įnašų, siekiame, kad pas mus galėtų mokytis vaikai nepriklausomai nuo finansinių šeimos galimybių. Tad ieškome geros valios rėmėjų, galinčių paremti vaikų iš nepasiturinčių šeimų ugdymą šioje mokykloje.

Taip pat reikalingos lėšos vaikų mokymosi erdvių įrengimui, ugdymosi priemonių įsigyjimui.

Rekvizitai piniginei paramai:

VšĮ Akademija gamtoje
Sąsk. Nr. LT794010051005535928
(Luminor bankas)

Paslaugos ir savanorystė

O galbūt turite troškimą savanoriauti, skirti savo laiko prasmingai veiklai, tuo pačiu atrandant save ir kuriant naujus santykius su augančia mokyklos bendruomene? Mielai laukiame kiekvieno, galinčio dovanoti savo laiką bendrose talkose, stovyklose, neatlygintinai suteikiant paslaugų ar kitaip prisidedant savo darbu.

1,2 proc. parama

Akademija gamtoje yra mokykla, turinti paramos gavėjo statusą ir galinti gauti 1,2 proc. paramą. Maloniai prašome paremti mūsų mokyklą papildomai neatvėrus piniginės – skiriant 1,2% paramą nuo praėjusiais metais valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Parama šiuo būdu skiriama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 d.

Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).

Pasirinkite formą pildymui FR0512 versija 4.

Formoje užpildykite šiuos laukelius:

1 – įrašykite savo asmens kodą
2 – įrašykite savo telefono numerį (kodą ir numerį)
3V – įrašykite savo vardą
3P – įrašykite pavardę
4 – įrašykite savo gyvenamąją vietą (miestas, gatvė, namo nr., buto nr.)
5 – įrašykite mokestinį laikotarpį (2021)
6S – uždėkite kryželį
6A – nepildyti
7S; 7A – pažymėti kryželiu priklausomai nuo asmeninio pasirinkimo (daugiau apie paramą politinėms partijoms skaitykite formos pildymo instrukcijoje)
E1 – įrašykite 2
E2 – įrašykite paramos gavėjo (mūsų įstaigos) įmonės kodą: 305734200
E3 – įrašykite paramos gavėjo pavadinimą – VšĮ Akademija gamtoje
E4 – įrašykite 1,2 ar kitą dalį, jei skiriama kelioms viešosioms įstaigoms
E5 – teikiant prašymą skirti iki 1,2% pajamų mokesčio tam pačiam paramos gavėjui, galima skirti ilgiau kaip vienerius metus (iki 5 metų). Pavyzdžiui, siekiant paskirti 1,2% pajamų mokesčio už 2021 – 2025 metus, pakanka pateikti vieną 2021 metų mokestinio laikotarpio prašymą, E5 laukelyje įrašant 2025 metus. Atsižvelgiant į tokį prašymą, mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2021, 2022, 2023, 2024 ir 2025 m. sumokėtų mokesčių, todėl 2022–2025 m. laikotarpio prašymo FR0512 jums teikti nereikės.

Širdingai Jums dėkojame už Jūsų paramą bet kokiu būdu!