Kas mes?


Akademijos gamtoje išskirtiniai bruožai:

demokratijos principais paremtas įstaigos veikimas

augimas kartu su vaiku bendruomenėje

vaiko įvairiapusis užimtumas visos dienos mokykloje

galimybė prisidėti prie mokyklos augimo savo idėjomis, pasiūlymais, savanoryste ir kt.  

patyriminiu ugdymu grindžiamas mokymosi modelis, didžiąją laiko dalį praleidžiant gamtoje

buvimas dalimi no stress mokyklos, kuri turi augimo ir kaitos potencialą, nes siejama su ateities mokyklos modeliu 


Akademija gamtoje startuoja nuo darželio, priešmokyklinės ir pradinių klasių, turėdama svajonę kartu su vaikais, akademijos bendruomene užaugti iki pagrindinės mokyklos.

Esame atviri dalintis savo geraja patirtimi ir žiniomis ne tik su mūsų akademijos vaikais, bet su bet kurią rajono ugdymo įstaigą lankančių vaikų šeimomis per mūsų organizuojamas pramogas: stovyklas, žygius, šventes gamtoje.

Akademija gamtoje siekia įgyvendinti šiuos uždavinius:

 • organizuoti  ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,  pagrindinio ir vidurinio ugdymo formaliojo švietimo programų vykdymą, neformaliojo švietimo ir kitas Įstaigos užimtumo veiklas,  remiantis Lauko pedagogikos, patyriminio ugdymo principais, išnaudojant ir pažįstant aplinkinės gamtos įvairovę;
 • į neformaliojo švietimo vykdymą įtraukti kuo daugiau savo bendruomenės, krašto pavyzdinių asmenybių;
 • teikti visuomenei kokybiškas neformalaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo paslaugas pagal jos poreikį ir aktualijas;
 • edukacinių veiklas sieti su aplinkine etnokultūra, bendradarbiauti su aplinkinėmis institucijomis ir įstaigomis;
 • taikyti ir tobulinti ugdymo(si) metodą, kuris padeda vaikui mokytis individualiu būdu ir tempu, ugdytis atsakomybę už save; 
 • organizuoti kryptingą laisvalaikį ir vaikų užimtumą po pamokų, atostogų metu;
 • teikti socialines, ugdymo(si), psichologines paslaugas Įstaigos šeimoms, ypač socialinės rizikos šeimų, socialiai remtinų šeimų vaikams ir jų tėvams, rūpintis vaikų užimtumu, vykdyti žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevenciją, rengti jaunuolį savarankiškam gyvenimui;
 • vaikų bei jaunimo kūno ir psichikos sveikatos stiprinimo labui ugdymo ir užimtumo veiklas organizuoti derinant judėjimą gryname ore;
 • ugdymosi proceso organizavimo metu siekti kuo ekologiškesnio, gamtai draugiškesnio ir tvaresnio būdo;
 • kurti pagarbaus tarpusavio santykio kultūrą;
 • kurti savitas, Įstaigos narius jungiančių tradicijas.